Responsibility for health safety and environment

E-V-A Evaluation jest Jednostką Oceniającą upoważnioną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do wykonywania, w pełnym zakresie, ocen lub uwag dotyczących środków ochrony roślin, substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków. Dzięki wdrożonemu i ciągle doskonalonemu Systemowi Zarządzania Jakością ISO 9001, zapewniamy najwyższą jakość naszych ocen lub uwag.

Zakres usług